Assistansförsäkring ingår vid service hos Mekonomen

2013-09-24 08:00

Nu ingår en Assistansförsäkring när en bil genomgår service på någon av Mekonomens 488 bilverkstäder i Sverige.

I samarbete med Vardia Försäkring erbjuder Mekonomen en fullvärdig assistansförsäkring som omfattar bärgning vid maskinhaveri, elektriskt fel, punktering eller drivmedelsbrist samt starthjälp eller hjälp vid låsproblem. Assistansförsäkringen gäller inom ett år efter utförd service.

”Det ska vara tryggt, enkelt och arbetet ska vara professionellt utfört när man lämnar bilen hos Mekonomen. Den känslan ska finnas kvar långt efter att man kört ut från verkstaden”, säger Patrik Lihr, Marknadschef Mekonomen Sweden

”Att det ingår en assistansförsäkring när du servar din bil hos någon av Mekonomens verkstäder är ytterligare en service vi erbjuder våra kunder. Det är en naturlig utveckling av vår kompletta servicepaket. Mekonomen gör BilLivet enklare året om, helt enkelt”, säger Emil Lindell, Chef affärsutveckling Mekonomen Nordic

Assistansförsäkringen gäller i hela Norden (exklusive Grönland) och kan utökas till att omfatta hela Europa med hyrbil och hotellnätter.

Den försäkrade bilen får inte vara äldre än 10 år eller ha gått längre än 150.000 km vid servicetillfället. Därutöver kan försäkringen utökas till 300.000 km.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Lihr, Marknadschef Mekonomen Sweden Phone: +46 (0)8 464 00 00

Emil Lindell , Chef affärsutveckling Mekonomen Nordic +46 (0)8 464 00 00

Mekonomen AB (publ). Org. nr: 556392-1971, Box 6077, 141 06 Kungens Kurva. Telefon: +46 (0) 8-464 00 00. Fax: +46 (0) 8-464 00 66.

Mekonomen gör BilLivet enklare. Det gör vi genom ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Vi är Nordens ledande bildelskedja med egen grossistverk­samhet, mer än 400 butiker och mer än 2300 verkstäder vilka arbetar under Mekonomens varumärken.

Fil(er) för nedladdning: Assistans pressmeddelande 162 KB